Ana içeriğe atla

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN DAYANAĞI ve FAALİYET ALANLARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ve 47. Maddesi ile bu maddelere dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri, 124 sayılı Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında KHK’nın 32. Maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 inci maddesi,30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca işletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına dair esas ve usuller  dayanılarak kurulmuş olup SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak 2016 Eylül ayında faaliyet göstermeye başlamıştır.

İktisadi işletmemiz Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, bunların eş ve çocukları ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları bireylerin ve diğer konuklarına, eğitim ve dinlenme tesisleri, yurt, kantin, büfe, konukevi, kreş, spor tesisleri ve benzeri sosyal tesislerle hizmet sunar.

Tesislerimizde sadece yiyecek içecek hizmetinin dışında mevcut bahçesi, açık havası, otoparkı ile çalıştay, sempozyum, akademik etkinlikler, organizasyonlar ve bunun yanında doğun günü partileri düzenlenebilmektedir.