Ana içeriğe atla

 

Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (Mutlaka Okuyun ) 

Ek-1 Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi 
Ek-2 Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu 
Ek-3 Kısmî Zamanlı Öğrenci  Başvuru Formu 
Ek-4 Kısmî Zamanlı Öğrenci Değerlendirme Formu 
Ek-5 Kısmî Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli 
Ek-6 Kısmî Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi 
Ek-7 Kısmî Zamanlı Öğrenci İşten Ayrılma Formu