Ana içeriğe atla

*  Yemekhane iş ve işlemleri

*  Kısmi zamanlı öğrenci iş ve işlemleri

*  Medya takip ve web iş ve işlemleri

*  Yazı işleri ve evrak birimi iş ve işlemler

*  İç kontrol iş ve işlemleri

*  Harç iadeleri ve gelir takip işçi ve işlemleri

*  Birim bütçe İşlemleri

*  Birim faaliyet raporları 

*  Strateji birimlerinden istenen veri setlerine ilişkin iş ve işlemler

*  Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevler