Ana içeriğe atla

Şube Müdürlükleri

İdari ve Mali işler Şube Müdürlüğü

* Öğrenci toplulukları iş ve İşlemleri 

* Fuar ve organizasyon iş ve işlemleri 

* Taşınır kayıt işlemleri 

  -Taşınır kontrol yetkilisi 

  -Taşınır yönetim hesapları hazırlanması 

  -Taşınır TKYS ile depo sayımı iş ve işlemleri 

 * Personel özlük iş ve  işlemleri 

 * Sağlık hizmetleri iş ve işlemleri 

 * Mal ve hizmet satın alma iş ve işlemleri 

 * Mutemetlik İş ve işlemleri

 * Spor Faaliyetleri iş ve işlemleri

 * Avans iş ve işlemleri 

 * Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevler

 

Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü;

*  Yemekhane iş ve işlemleri

*  Kısmi zamanlı öğrenci iş ve işlemleri

*  Medya takip ve web iş ve işlemleri

*  Yazı işleri ve evrak birimi iş ve işlemler

*  İç kontrol iş ve işlemleri

*  Harç iadeleri ve gelir takip işçi ve işlemleri

*  Birim bütçe İşlemleri

*  Birim faaliyet raporları 

*  Strateji birimlerinden istenen veri setlerine ilişkin iş ve işlemler

*  Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevler