Ana içeriğe atla

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN DAYANAĞI ve FAALİYET ALANLARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ve 47. Maddesi ile bu maddelere dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri, 124 sayılı Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında KHK’nın 32. Maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 inci maddesi,30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca işletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına dair esas ve usuller  dayanılarak kurulmuş olup SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak 2016 Eylül ayında faaliyet göstermeye başlamıştır.

İktisadi işletmemiz Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, bunların eş ve çocukları ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları bireylerin ve diğer konuklarına, eğitim ve dinlenme tesisleri, yurt, kantin, büfe, konukevi, kreş, spor tesisleri ve benzeri sosyal tesislerle hizmet sunar.

Tesislerimizde sadece yiyecek içecek hizmetinin dışında mevcut bahçesi, açık havası, otoparkı ile çalıştay, sempozyum, akademik etkinlikler, organizasyonlar ve bunun yanında doğun günü partileri düzenlenebilmektedir.

 • Öğrenci toplulukları iş ve işlemleri

 • Fuar ve organizasyon iş ve işlemleri

 • Taşınır kayıt işlemleri

 • Taşınır kontrol yetkilisi

 • Taşınır yönetim hesaplarının hazırlanması

 • Taşınır TKYS ile depo sayımı iş ve işlemleri

 • Personel özlük iş ve işlemleri
 • Sağlık hizmetleri iş ve işlemleri
 • Mal ve hizmet satın alma iş ve işlemleri
 • Mutemetlik iş ve İşlemleri
 • Spor faaliyetleri iş ve işlemleri
 • Avans iş ve işlemleri
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevler
 • Yemekhane iş ve işlemleri

 • Kısmi zamanlı öğrenci iş ve işlemleri

 • Medya takip ve web site iş ve işlemleri

 • Yazı işleri ve evrak birimi iş ve işlemleri

 • İç kontrol iş ve işlemleri

 • Harç iadeleri ve gelir takip işçi ve işlemleri

 • Birim bütçe işlemleri

 • Birim faaliyet raporları

 • Strateji birimlerinden istenen veri setlerine ilişkin iş ve işlemler

 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevler

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.