Ana içeriğe atla

* Öğrenci toplulukları iş ve İşlemleri 

* Fuar ve organizasyon iş ve işlemleri 

* Taşınır kayıt işlemleri 

  -Taşınır kontrol yetkilisi 

  -Taşınır yönetim hesapları hazırlanması 

  -Taşınır TKYS ile depo sayımı iş ve işlemleri 

 * Personel özlük iş ve  işlemleri 

 * Sağlık hizmetleri iş ve işlemleri 

 * Mal ve hizmet satın alma iş ve işlemleri 

 * Mutemetlik İş ve işlemleri

 * Spor Faaliyetleri iş ve işlemleri

 * Avans iş ve işlemleri 

 * Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevler